Директорът на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“: Тендеры


E-mail: project@centralbalkan.bg
Телефон: +359 66801277
Страна: Ватикан
Город: Габрово
Адрес: Директорът на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“
107061359
ул. „Бодра смяна“ № 3
Габрово
5300
Holy See (Vatican)
Лице за контакт: 5300
Телефон: +359 66801277
Електронна поща: project@centralbalkan.bg
Факс: +359 66801277
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://visitcentralbalkan.net/
Адрес на профила на купувача: https://visitcentralbalkan.net/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/%D0%BE%D0%BF-105102018-%D0%B3-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%
всего: 2
17 окт

Номер: 12878416

Страна: Ватикан

Источник: TED